Η τρισδιάσταση αποτύπωση του Σπηλαίου Πετραλώνων

Η εικονική περιήγηση στο Σπήλαιο Πετραλώνων αποτελεί δείγμα εκτεταμένης τρισδιάστατης αποτύπωσης του σπηλαίου, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας και Εργαστηρίου Ανοιχτής Πρόσβασης για την Ανάδειξη, Τεκμηρίωση και Συντήρηση του Σπηλαίου Πετραλώνων».
Για την τρισδιάστατη αποτύπωση του Σπηλαίου Πετραλώνων χρησιμοποιήθηκε τρισδιάστατος σαρωτή LASER (FARO Focus 3D S120) σε συνδυασμό με φωτογραφική μηχανή (Hasselblad X1D II) ώστε να αποδοθεί φωτορεαλιστικά το τρισδιάστατο προσομοίωμα. Η επίλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένο λογισμικό (FARO Scene) το οποίο επεξεργάζεται φωτογραμμετρικώς ταυτόχρονα τις σαρώσεις και τις φωτογραφίες. Το τρισδιάστατο προσομοίωμα γεωαναφέρθηκε χρησιμοποιώντας 58 φωτοσταθερά σημεία ελέγχου εντός του σπηλαίου και συνδέθηκε με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87 χρησιμοποιώντας δύο βραχόσημα που ιδρύθηκαν στην περιοχή της εισόδου του σπηλαίου. Επιπλέον, ο εξωτερικός χώρος του σπηλαίου αποτυπώθηκε φωτογραμμετρικώς με χρήση επαγγελματικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ώστε να συνταχθεί ψηφιακό αρχείο του ανάγλυφου της περιοχής. Το πλήρες φωτορεαλιστικό τρισδιάστατο προσομοίωμα του σπηλαίου επιτρέπει την εκτύπωση και την επεξεργασία σε κλίμακες έως και 1:50, δηλαδή έχει ανάλυση μεγαλύτερη από 1 cm.

[1] Βάθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
[1] Βάθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
[2] Βραχόσημο κοντά στην είσοδο του σπηλαίου
[2] Βραχόσημο κοντά στην είσοδο του σπηλαίου
[3] Τοποθέτηση φωτοσταθερού σημείου ελέγχου στο τοίχωμα του σπηλαίου
[3] Τοποθέτηση φωτοσταθερού σημείου ελέγχου στο τοίχωμα του σπηλαίου
[4] Στιγμιότυπο από τη διαδικασία των σαρώσεων
[4] Στιγμιότυπο από τη διαδικασία των σαρώσεων
[5] Φωτογράφηση του εσωτερικού του σπηλαίου
[5] Φωτογράφηση του εσωτερικού του σπηλαίου
[6] Άποψη της εισόδου του σπηλαίου από ύψος 110 μ.
[6] Άποψη της εισόδου του σπηλαίου από ύψος 110 μ.
[7] Άποψη του τρισδιάστατου προσομοιώματος του εσωτερικού του σπηλαίου
[7] Άποψη του τρισδιάστατου προσομοιώματος του εσωτερικού του σπηλαίου
[8] Οριζόντια τομή του τρισδιάστατου προσομοιώματος του σπηλαίου, στη δεύτερη μεγάλη αίθουσα
[8] Οριζόντια τομή του τρισδιάστατου προσομοιώματος του σπηλαίου, στη δεύτερη μεγάλη αίθουσα

Παρακαλώ περιμένετε ενώ το αντικείμενο καταφορτώνεται.
ΑΡΧΗ