Ρωτάμε τους ειδικούς

Τι είναι τα απολιθώματα;


Τα απολιθωμένα ζώα διαφέρουν από τα σημερινά;


Πώς χρονολογείτε ένα απολίθωμα ζώου που βρίσκετε στην ανασκαφή;


Από την έρευνά σας στο Σπήλαιο Πετραλώνων μέχρι τώρα, ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο ζώο που βρήκατε από την Παλαιολιθική Εποχή;


Πώς μαθαίνουμε για τις διατροφικές συνήθειες των παλαιολιθικών ζώων;


Είναι πιο δύσκολο να κάνεις ανασκαφή μέσα σε ένα σπήλαιο από ό,τι σε ανοιχτό αρχαιολογικό χώρο; Έχει διαφορά;


Είναι επικίνδυνη η επίσκεψη σε ένα σπήλαιο;


Πόσοι επιστήμονες εργάζονται και συνεργάζονται για να μελετήσουν και να κατανοήσουν τη δημιουργία των σπηλαίων και τη ζωή μέσα σε αυτά στην προϊστορική εποχή;


Θεωρούνται όλα τα σπήλαια χώροι αρχαιολογικοί;


Ποια ήταν η χρήση των σπηλαίων κατά την Προϊστορία;


Στην Ελλάδα, έχουν αποκαλυφθεί βραχογραφίες ή άλλες μορφές τέχνης μέσα σε σπήλαια;


Έβρισκαν τροφή μέσα στο σπήλαιο οι άνθρωποι και τα ζώα;


Σε τι διαφέρει ο «άνθρωπος των Πετραλώνων» από τον σημερινό άνθρωπο; Τι άλλαξε από τότε;


Είχε ανακαλύψει τη φωτιά ο «άνθρωπος των Πετραλώνων»;


Παρακαλώ περιμένετε ενώ το αντικείμενο καταφορτώνεται.
ΑΡΧΗ